Identificatie
Wachtwoord
Groepsreizen onder bevoegde leiding ontslaan je 
tenminste van het kwellend probleem hoe je de tijd 
ombrengt.
-- Marc Callewaert (1927), Vlaams kunstcriticus
Gazet van Antwerpen, augustus 1971