Identificatie
Wachtwoord
Wanneer twee mensen schipbreuk lijden, wordt ook 
degene meegesleurd die er de oorzaak van is geweest.
-- Benoîte Groult (1920), Frans romanschrijfster
Zout op mijn huid, Arena, Amsterdam 1990