Identificatie
Wachtwoord
Elke film moet een begin, een midden en een eind 
hebben - en niet noodzakelijk in die volgorde.
-- Jean-Luc Godard (1930), Frans filmmaker