Identificatie
Wachtwoord
Er bestaat geen kattentaal. Hoe pijnlijk het voor ons 
ook is om toe te geven, ze hebben dat niet nodig.
-- Barbara Holland (1951), Amerikaans dichteres