6. Koppeling tusen Brocade en DAMS

6.1. Inleiding

DAMS is de databank van de stad Antwerpen die gebruikt wordt om de digitale collectie van de Antwerpse musea en ergodinstellingen te beheren. Ten behoeve van de Anet-partners van de stad Antwerpen werd een koppeling gelegd tussen Brocade en DAMS.

6.2. Werkproces

6.2.1. Ophalen metadata uit Brocade in DAMS

 • Voor achiefobjecten gebeurt dit via OAI DublinCore xml : http://anet.be/oai/thing/server.phtml?verb=GetRecord&metadataPrefix=thingdc&;identifier=<value
 • Voor catalogus records gebeurt dit via OAI MARCxml : http://anet.be/oai/catgeneric/server.phtml?verb=GetRecord&;metadataPrefix=marc21&identifier=<value>

In de praktijk zal een medewerker van de stad Antwerpen inloggen op DAMS en de identifier van het Brocade record ingeven (een tg-loi of oloi). Onderhuids wordt een OAI request gestuurd naar Brocade en de terugkerende XML wordt door DAMS in de DAMS toepassing verwerkt. Vervolgens kan de medewerker van de stad Antwerpen de digitale data opladen in DAMS als ook de digitalisering verder beschrijven.

 1. Vanuit de metadata wordt vastgelegd welke data door Brocade in de OAI wordt aangeboden:
 • Voor achiefobjecten werd hiervoor per objetensysteem een Dublincore export profiel aangemaakt via Brocade ‣ Archiefbeheer ‣ Objectbeschrijvingen ‣ Objectbeschrijvingen - Beheersinformatie ‣ Beheer van externe relaties voor objecten [link] en een OAI-PMH target thing.
 • Voor catalogus records wordt gebruik gemaakt van het bestaande OAI-PMH target catgeneric via Brocade ‣ Archiefbeheer ‣ Digitaal platform - Beheersfuncties ‣ Upload omgevingen [link] (JAn)

6.2.2. Ophalen metadata uit DAMS in Brocade

Van zodra een object in DAMS als asset aanwezig is, moet Brocade gevoed kunnen worden met volgende gegevens:

 • Brocade ID
 • Asset ID (ter creatie van een link naar de digitalisering)
 • Publiek toegankelijk of niet
 • representatie image (display in OAPC full record en in resultatenlijst)

DAMS heeft hiervoor een OAI infrastructuur opgezet die toelaat om een request te plaatsen voor alle Brocade assets in DAMS.

Brocade zal dagelijks via OAI data kunnen overhalen van records die 2 dagen ervoor zijn aangepast in DAMS. Heel dit proces wordt gestuurd door metadata en zal uiteindelijk resulteren in de creatie of aanpassing van een dgloi (= beschrijving van een digitalisering).

6.3. Metadata

Om dit te verwezelijken werd een nieuw type metadata gecrëerd (DAMS bronnen) alsook nieuwe metadata toegevoegd bij bestaande types. Ook werd een nieuw automatisch proces standard.dams gecreëerd.

Ter hoogte van het objectensysteem kan men via het veld Geassocieerde catalografische instelling aangeven tot welke catalgrafsiche intelling dat objectensysteem behoort. Brocade kan op deze manier vanuit de tgloi, de juiste catalografische instelling afleiden om vervolgens de digitalisering te linken met het juiste digitaal platform (via veld Digitaal systeem in de DAMS bron). Op deze manier kan elke instelling blijven gebruik maken van hetzelfde digitaal platform). Voor catalogus records kan deze informatie rechtstreeks vanuit de oloi afgeleid worden.

6.4. Configuratie van scanners

Een DAMS bron levert informatie aan omtrent een alternatieve plaatsing van digitale bronnen.

Actief [active: boolese waarde]
Stip aan of deze bron moet worden doorzocht
OAI URL [oaiurl: tekst]
Geef de OAI URL die moet worden gehanteerd bij de bevraging van dit DAMS systeem
OAI URL met resumption token [oaiurlres: tekst]

Geef de OAI URL met resumptiontoken.

Dit is een Brocade template met resumptiontoken als sleutel.

Gebruiker [oaiuserid: tekst]
Specificeer de corresponderende gebruikersidentificatie
Wachtwoord [oaipw: tekst]
Specificeer het corresponderende wachtwoord
URL type [urlty: tekst]
Het urltype laat toe om de URL samen te stellen van een DAMS target
DOCMAN databank [docmandb: tekst]

Dit is de naam van een DOCMAN databank.

Deze moet reeds bestaan.

URL type voor lowres afbeelding [lowresurlty: tekst]

Dit is de toegangscode voor de lowres afbeeldingen.

Dit wordt enkel gebruikt bij bibliografische brschrijvingen en hoeft enkel te worden ingevuld indien deze ‘lowres’ afbeelding moet worden getoond in de publikesomgeving.

Toegangscode [caccess: tekst]
[[metaDams.caccess.scope]]
Lowres type [lowrestype: tekst]

Geef het type van de lowres afbeelding.

Opgelet !

 • bij c-lois en o-lois is dit het URL-type
 • bij tg-lois is dit het illustratie type
Thumbnail type [thumbtype: tekst]

Geef het type van de thumbnail afbeelding.

Opgelet !

 • bij c-lois en o-lois is dit het URL-type
 • bij tg-lois is dit het illustratie type
Digitaal systeem [digsys: tekst]

Geef aan wat het correponderende digitaal systeem is. Dit is een template die het systeem genereert.

De sleutels voor de template:

 • loi: het recordnummer
 • type: tg of o
 • system: de tweede component van het recordnummer
 • lib: de catalografische instelling
Status [state: tekst]

Geef de passende status voor digitalisering aan.

Dit is een template die word omgezet de status. Dit is vooral van belang voor het geassocieerde identiteitsveld.

De sleutels voor de template:

 • loi: het recordnummer
 • type: tg of o
 • system: de tweede component van het recordnummer
 • lib: de catalografische instelling
Splitter [splitter: tekst]
Dit is een Brocade template die werkt met url (de aangeleverde URL) als sleutel. Het resultaat is de waarde die samen met het URL type de gevraagde URL terug oplevert.
Scanner [scanner: tekst]

Dit is een template die word omgezet naar een geassocieerde scanner. Dit is vooral van belang voor het geassocieerde identiteitsveld.

De sleutels voor de template:

 • loi: het recordnummer
 • type: tg of o
 • system: de tweede component van het recordnummer
 • lib: de catalografische instelling
Mail bij fout [badmail: label]

Vul dit tekstfragment aan:

- de titel: wordt het onderwerp van de mail
- de scope: wordt de inhoud van de mail

Beiden worden als templates gezien. De sleutels zijn:

- *damssys*: de identifier van het DAMS systeem
- *docman*: de DOCMAN URL van de spreadsheet
- *begindate*: begindatum van de OAI-request
- *enddate*: einddatum van de OAI-request
Mailadressen bij fout [badmailaddress: herhaalbaar, tekst]

Geef de bestemmelingen op van de mail. Dit kunnen zowel mailadressen als gebruikers identificaties zijn.

De helpdesk wordt steeds verwittigd.

Mail bij succes [goodmail: label]

Vul dit tekstfragment aan:

- de titel: wordt het onderwerp van de mail
- de scope: wordt de inhoud van de mail

Beiden worden als templates gezien. De sleutels zijn:

- *damssys*: de identifier van het DAMS systeem
- *docman*: de DOCMAN URL van de spreadsheet
- *begindate*: begindatum van de OAI-request
- *enddate*: einddatum van de OAI-request
Mailadressen bij succes [goodmailaddress: herhaalbaar, tekst]
Geef de bestemmelingen op van de mail. Dit kunnen zowel mailadressen als gebruikers identificaties zijn.
Status van verwerking [runstatus: keuze]

Er zijn 3 status aanduidingen:.

 • busy: het DAMS proces loopt nog of werd onderbroken
 • success: het DAMS proces eindigde succesvol
 • fail: het DAMS proces eindigde met fouten: consulteer de spreadsheet.

Keuze uit:

 • Proces loopt/is onderbroken [busy]
 • Proces eindigde succesvol [success]
 • Proces eindigde foutief [fail]
Laatste verwerking [update: tekst]
Het tijdstip van laatste verwerking
CSV file [csvfile: tekst]
Spreadsheet met de verwerkingsgegevens