13. Gecodeerde berichten bij een eindgebruiker

13.1. Abstract

In het lenersrecord wordt ter hoogte van het veld Lezergegevens - Noot voor de eindegebruiker / Interne noot vaak dezelfde soort van berichten gezet (bv. verkeerd adres).

Vanaf release 4.00 wordt de optie voorzien om hier te werken met gecodeerde berichten naar analogie met Impala

13.2. De registratie van een gecodeerd bericht

Het registreren van een gecodeerd bericht gebeurt via de toepassing Brocade ‣ Eindgebruikers ‣ Lezers invoeren/wijzigen [link]. De te volgen procedure is :

 1. Roep via de barcode van lezerskaart of via een zoekactie het record van de lener op
 2. Kies ter hoogte van de sectie Informatie voor bibliotheekmedewerkers uit een gecodeerd bericht om een bepaalde situatie/context van de lener te beschrijven
 3. Klik Registreer

13.3. Checklist voor parametrisering

 1. Maak gecodeerde berichten aan met behulp van namespaces en tekstfragmenten

  Doe dit via de toepassingen Systeembeheer ‣ Beheer van de tekstfragmenten ‣ Beheer van de namespaces [link] en Systeembeheer ‣ Beheer van de tekstfragmenten ‣ Beheer van de tekstfragmenten [link]

 2. Maak een Berichtencodeset aan via de toepassing Brocade ‣ Eindgebruikers ‣ Berichtencodesets bij eindgebruikers [link].

  Voeg ter hoogte van het veld Berichtencodes de codes in, die U wenst te gebruiken in de gegeven context

 3. Voeg de berichtencodeset toe aan een eindgebruikerssysteem via de toepassing Brocade ‣ Eindgebruikers ‣ Eindgebruikerssystemen [link].

  Doe dit ter hoogte van het veld Berichtencodeset voor infovelden