34. Uitgebreide catalografische objectinformatie

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 06 jun 2011
Oud BVV nr 2255

34.1. Abstract

Dit document beschrijft de Brocade-toepassing die het mogelijk maakt om aan catalografische objecten (o-loi’s) extra gegevens toe te voegen zoals

 • Fysieke kenmerken
 • Schadekenmerken
 • Aanwinstengegevens

Deze nieuwe toepassing is gemaakt naar aanleiding van de wens van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience om voor preciosa meer gedetailleerde gegevens te kunnen opnemen over de fysieke beschrijving en over schadekenmerken.

34.2. Algemene werking

Via Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen [link] kan je in Brocade een Catalografisch objectensysteem definiëren. In zo een systeem geef je aan welke rubrieken met extra informatie getoond moeten worden bij het opvragen van gegevens van een object. De rubrieken met objectgegevens zijn:

 • Catalografische informatie
 • Leen informatie
 • Fysieke beschrijving
 • Schadekenmerken
 • Aanwinstengegevens

Bijkomende rubrieken kunnen mits bijkomende programmatie worden toegevoegd.

34.3. Catalografisch objectensysteem

Via Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Catalografische objectensystemen [link] kan je in Brocade een Catalografisch objectensysteem definiëren. Meta-informatie is als volgt.

34.3.1. Algemeen

Geef het objectsysteem een identifier en een benaming in de diverse talen. Vul desgewenst een scope note toe.

34.3.2. Technisch

Transactieprocessing?
Vink dit aan indien je wenst dat transacties, uitgevoerd in dit record, bewaard worden.
Versiecontrole?
Vink dit aan indien je wenst dat gegevens m.b.t. versiecontrole bewaard worden.
Verzamel raadpleeg gegevens
Vink dit aan indien je wenst dat transacties, uitgevoerd in dit record, bewaard worden in een audit trail.
DOCMAN databank
Geef de identifier van de DOCMAN databank. Enkel in te vullen in geval er zal worden gewerkt met automatisch opladen van documenten en images m.b.t. objecten. Bij automatische opladen moet Brocade weten in welke DOCMAN databank de bestanden opgeladen moeten worden.
DOCSTORE omgeving
Geef de identifier van de DOCSTORE omgeving. Enkel in te vullen in geval er zal worden gewerkt met automatisch opladen van documenten en images m.b.t. objecten. Bij automatische opladen moet Brocade weten in welke DOCSTORE omgeving de docstore items moeten worden aangemaakt.
Toegangsslot voor bewerken van informatie
Indien ingevuld, kunnen enkel gebruikers gekoppeld aan dit slot, de informatie bewerken.
Toegangsslot voor bevriezen van records
Indien ingevuld, kunnen enkel gebruikers gekoppeld aan dit slot, het record bevriezen/ontdooien.
Toegangsslot voor controle van records
Indien ingevuld, kunnen enkel gebruikers gekoppeld aan dit slot, via de optie Activiteiten het record markeren als Gecontroleerd
Toegangsslot voor transactie informatie
 1. Indien ingevuld, kunnen enkel gebruikers gekoppeld aan dit slot, de transactie informatie opvragen.

34.3.3. Formulier

Toon rubriek activiteiten?
Vink dit aan indien de rubriek Activiteiten getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toon rubriek Status?
Vink dit aan indien de rubriek Status getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toon rubriek Informatie voor titelbeschrijvers?
Vink dit aan indien de rubriek Informatie voor titelbeschrijvers getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toon rubriek Transactie info?
Vink dit aan indien de rubriek Transactie info getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toon rubriek Identificatiegegevens?
Vink dit aan indien de rubriek Identificatie getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toon rubriek Catalografische gegevens?
Vink dit aan indien de rubriek Catalografische gegevens getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toon rubriek Leengegevens?
Vink dit aan indien de rubriek Leengegevens getoond moet worden in het formulier met de extra objectgegevens.
Toegelaten leensystemen
Geef leensysteem/leensystemen waarvoor de leentransacties getoond moeten worden.

34.3.4. Aanwinstengegevens - Fysieke kenmerken - Schadekenmerken

Een rubriek met extra gegevens wordt steeds op dezelfde wijze opgebouwd.

Vraag naar aanwinstengegevens - Fysieke kenmerken - Schadekenmerken
Vink de optie aan indien je wenst dat de rubriek in kwestie wordt opgenomen in het formulier met extra objectgegevens.
Toegangsslot voor bewerken van informatie
Indien ingevuld, kunnen enkel gebruikers gekoppeld aan dit slot, de rubriekgegevens bewerken.
Toegangsslot voor het bekijken van informatie
Indien ingevuld, kunnen enkel gebruikers gekoppeld aan dit slot, de rubriekgegevens bekijken.
Toegelaten noottypes
Kies de annotatietypes die je in het formulier getoond wil hebben. Als je hier niets invult, worden er geen annotaties getoond. Annotatietypes worden beheerd via de functie Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Annotatietypes voor objectbeschrijvingen [link].
Vraag naar ‘taal van de noot’
Geef aan of Brocade moet vragen naar de taal van de annotatie.
Default taal van de noot
Geef de standaard taal voor de annotatie.
Toegelaten documenttypes
Het is mogelijk om digitale documenten mee op te nemen in een rubriek. Deze documenten moeten in de toepassing beschikbaar zijn als docstore items of d-loi’s. Elk document kan getypeerd worden. Kies hier de documenttypes die je in het formulier getoond wil hebben. Als je hier niets invult, worden er geen documenten getoond. Documenttypes worden beheerd via de functie Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Beheer van de documenttypes [link].
Toegelaten illustratietypes
Het is mogelijk om image bestanden mee op te nemen in een rubriek. Deze images moeten in de toepassing beschikbaar zijn als docstore items of d-loi’s. Elk image kan getypeerd worden. Kies hier de imagetypes die je in het formulier getoond wil hebben. Als je hier niets invult, worden er geen images getoond. Imagetypes worden beheerd via de functie Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Beheer van de illustratietypes [link].
Toegelaten externe relaties
Het is mogelijk om relaties te leggen naar externe informatie die via URL beschikbaar is. Deze externe links kunnen vergezeld gaan van een type. Kies hier de relatietypes die je in het formulier getoond wil hebben. Als je hier niets invult, worden er geen relaties getoond. Types van externe links worden beheerd via de functie Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Beheer van de externe relaties [link].
Toegelaten kenmerken

Het is mogelijk om diverse velden met beschrijvende kenmerken over het onderdeel in kwestie (Aanwinsten - Fysieke kenmerken - Schadekenmerken) toe te voegen in het formulier. Kies hier de kenmerken die je in het formulier als veld getoond wil hebben. Als je hier niets invult, worden er geen kenmerken getoond. Je kan een kenmerk ook laten volgen door een van volgende karakters

 • *: veld is herhaalbaar (0 of meer)
 • ?: veld is optioneel (0 of 1)
 • geen extensie: verplicht veld (moet 1 keer voorkomen)

Kenmerken worden beheerd via de functie Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Beheer van kenmerken voor objecten [link]. Zie verder hieronder Meta-informatie Kenmerken.

34.4. Meta-informatie Kenmerken

Kenmerken die in rubrieken worden opgenomen moeten afzonderlijk gedefinieerd worden via Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen - Beheer van kenmerken voor objecten. Elementen van de definitie zijn:

34.4.1. Technisch

Default waarde
Geef - optioneel - een standaard waarde voor het veld.
Eenheid
Geef de eenheid (cm, m, EUR, ...) waarin de waarde wordt uitgedrukt.

34.4.2. Natuur van het veld

Transformatiealgoritme
Verwijs - optioneel - naar de gepaste M-code die de input transformeert.
Testalgoritme
Verwijs - optioneel - naar de M-code die de input test tegenover een aantal specifieke voorwaarden.
Kenmerkengroep
Gebruik deze optie om een kenmerk op te nemen dat op zijn beurt bestaat uit een aantal subkenmerken. Deze subkenmerken dienen afzonderlijk gedefinieerd.
Boolse waarde
De keuze voor deze optie resulteert in een checkbox. De waarde van de checkbox voor waar/onwaar kan worden gedefinieerd d.m.v. tekstfragmenten (afzonderlijk te definiëren via Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Beheer van tekstfragmenten voor objecten [link]. Je kan tegelijkertijd ook een score (getal) wegschrijven. Laat het getal voorafgaan door een dubbelepunt. Voorbeeld: ja:1 betekent: bij registratie wordt zowel de waarde ja als de waarde 1 weggeschreven.
Eindige verzameling
De keuze voor deze optie resulteert in een selectbox. De opties in de selectbox worden gedefinieerd d.m.v. tekstfragmenten (afzonderlijk te definiëren via Brocade ‣ Catalografie ‣ Catalografie - Beheersfuncties ‣ Catalografie - Beheersfuncties voor objectbeschrijvingen ‣ Beheer van tekstfragmenten voor objecten [link]. Je kan tegelijkertijd ook een score (getal) wegschrijven. Laat het getal voorafgaan door een dubbelepunt. Voorbeeld: goed:1 betekent: bij registratie wordt zowel de waarde goed als de waarde 1 weggeschreven.
Getal
Kies voor deze optie indien de in te voeren waarde een getal (zonder decimalen) betreft. Geef optioneel een minimum en maximum waarde waartussen het in te voeren getal moet liggen.
Decimaal getal
Kies voor deze optie indien de in te voeren waarde een getal (zonder decimalen) betreft. Geef optioneel een minimum en maximum waarde waartussen het in te voeren getal moet liggen.
Karakterrij
Kies voor deze optie indien de in te voeren gegevens een karakterrij betreft. Je kan hierbij optioneel ook een M-patroon opgeven (bv. enkel hoofdletters, enkel kleine letters, geen leestekens, ...) De ingevoerde gegevens worden dan gecontroleerd t.o.v. dit patroon.
Persoonsnaam
Deze keuze resulteert in een invoerveld voor familienaam en voornaam.
Datum
Kies voor deze optie indien de in te voeren waarde een datum (DD.MM.JJJJ) betreft. Geef optioneel een vroegste en laatste datum waartussen de in te voeren datum moet liggen.
LOI
Kies voor deze optie indien het in te voeren gegeven een LOI betreft (bv. authority code, catalografisch record, ...). Geef tevens ook de identifier van het lookup object (resulteert in een opzoekmogelijkheid in het invoerformulier).

34.5. Welke info wordt getoond?

Je kan in Brocade diverse objectensystemen definiëren. Een object kan echter maar tot maximum één objectsysteem behoren. Hoe weet Brocade bij welk object extra informatie moet worden getoond, en zo ja volgens welk objectsysteem het formulier moet worden opgebouwd?

Deze keuze wordt gemaakt op basis van associatie van een objectsysteem aan een pk-genre of aan een catalografische instelling en dat volgens een cascade-systeem.

Associatie objectsysteem met pk-genre
Deze associatie wordt gemaakt ter hoogte van het pk-genre. In de parameters van een pk-genre kan je in het veld Catalografisch objectensysteem een pk-genre associëren met een objectsysteem.
Associatie objectsysteem met catalografische instelling

Deze associatie wordt gemaakt ter hoogte van het regelwerk. In de parameters van een regelwerk kan je in het veld Geassocieerde systemen voor uitgebreide objectinformatie catalografische instelling(en) associëren met een objectsysteem. Voorbeeld:

 • EHC: ehc : bij objecten behorende tot de catalografische instelling EHC, wordt extra objectinformatie getoond volgens de parameters vastgelegd in objectsysteem ehc UA-CDE: generic

 • KDG*: kdg : bij objecten behorende tot de catalografische instellingen beginnend met de letters KDG, wordt extra objectinformatie getoond volgens de parameters vastgelegd in objectsysteem ehc

  Je kan in een regelwerk verschillende dergelijke lijnen onder elkaar plaatsen.

Brocade toont in eerste instantie extra objectgegevens op basis van pk. Als dat niets oplevert, kijkt Brocade naar de specificaties van het regelwerk. Als ook dat geen objectsysteem oplevert, dan toont Brocade de objectgegevens in een eenvoudige niet editeerbare tabel zoals vroeger.

Eens Brocade een objectsysteem heeft gevonden, kan Brocade de extra gegevens tonen. Welke gegevens getoond/bewerkt kunnen worden is afhankelijk parameters van het objectensysteem:

 • Rubrieken die al of niet zijn geactiveerd
 • Toegangssloten
 • Specificaties van de velden voor elke rubriek (annotaties, documenten, illustraties, externe relaties, kenmerken)

Er zijn evenwel rubrieken waar de getoonde informatie door Brocade zelf wordt bepaald.

34.5.1. Identificatie

 • Titel (titel van de c-loi. Is doorklikbaar (link naar OPAC zoals gedefinieerd ter hoogte van regelwerk))
 • Cat. object (o-loi)
 • Cat. record (c-loi. Is doorklikbaar (link naar catalografisch formulier))
 • Plaatskenmerk (wordt getoond: catalografische instelling, pk-genre, plaatskenmerk en volume gegevens)
 • Digitaal beschikbaar (indien voorhanden wordt hier de link naar de gedigitaliseerde versie gegeven)
 • Bestelling (in voorkomend geval wordt hier de q-loi van de bestelling getoond)

34.5.2. Catalografie

In deze rubriek worden de catalografische data die behoren tot het objectniveau getoond. Ze kunnen vanuit dit formulier ook bewerkt worden (indien toegangsrechten en toegangssloten voor de gebruiker in kwestie passend zijn ingevuld).

 • Sigillum
 • Annotatie (object)
 • Interne noot (object)
 • Bijlagen
 • Magnetisch (Specifiek gegeven i.f.v. SIP2 communicatie)
 • Media type (Specifiek gegeven i.f.v. SIP2 communicatie)
 • Raadpleegbaar?
 • Beschikbaar voor IBL
 • Objectklasse
 • Nummers (streepjescode, catalogusnummer, inventarisnummer, ...)

34.5.3. Leengegevens

In deze rubriek toont Brocade gegevens over de meest recente leentransactie. Uit welk leensysteem de informatie afkomstig is, is afhankelijk van de parameters van het objectsysteem.

 • Leensysteem
 • Laatste actie (inname, uitlening)
 • Werkstation (waarop de laatste transactie plaats had)
 • Datum
 • Leentransactie (uniek nummer van de leentransactie)
 • Lezer
 • Van
 • Tot
 • Leenstatus
 • Datum
 • Reservatiestatus
 • Datum

34.6. Activiteiten bij een object

In de rubriek Activiteiten zijn volgende acties mogelijk:

 • Bevriezen/ontdooien (afhankelijk van toegangsslot)
 • Markeer als gecontroleerd (afhankelijk van toegangsslot; dit resulteert in een aanpassing van de status in de rubriek Status)
 • Leenhistoriek. Kies deze optie om de leenhistoriek van het object op te vragen.
 • Bewaar in lijst: voegt het object toe in een lijst.