25. B - Veilingcatalogi

25.1. Algemeen

De regels van de catalografie zijn van toepassing op het beschrijven van veilingcatalogi, met in acht name van onderstaande bijzondere regels.

Veilingcatalogi kunnen voorkomen:

 • als monografie.
 • als (deel van een) reeks.
 • als tijdschrift.

25.2. Veilingcatalogi beschreven als monografie

Catalogi met een eigen sprekende titel worden apart als monografie beschreven.

25.2.1. Titel en hoofdtitel

Wanneer de titelpagina, buiten de hoofdtitel, ook nog gegevens bevat zoals: catalogus der openbare veiling ... en deze gegevens geen integraal deel uitmaken van de titel, worden ze niet als ondertitel opgenomen. De gegevens in verband met veilingen worden opgenomen in authority records van type Veiling.

25.2.2. Auteurs

De genoemde samensteller van de catalogus wordt ingevoerd als auteur (aut).

De naam van het veilinghuis (als het om een echte corporatie gaat) wordt ingevoerd als corporatieve auteur. In het authority record kunnen in een scope note eventueel adresgegevens worden toegevoegd, om de instelling beter te situeren.

De naam van de veilingmeester (auc) en van de expert (exp) kunnen als auteur worden ingevoerd.

25.2.3. Annotaties

Het aantal loten van de veiling wordt opgenomen in een annotatie van het type lot.

De annotatie wordt als volgt ingevoerd:

 • Als het gaat om een doorlopend nummering van loten, die start met lot 1: het aantal loten (bv. 27).
 • Als het gaat om één doorlopende nummering van loten, die niet start met lot 1: de range (bv. 5-210).
 • Als het gaat om meer doorlopende nummeringen: opsomming van de loten, gescheiden door komma spatie (bv. 25, 37, 45).

Voor bibliografische verwijzingen, andere dan Lugt, kunnen annotaties van het type br (Bibliografische referentie) worden aangemaakt, gebruik makend van algemene afkortingen voor de referentiewerken.

Indien in een veilingcatalogus de resultatenlijst van een andere veiling integraal deel uitmaakt van die publicatie, kan een annotatie aangemaakt worden van het type wi, en als noot de bibliografische verwijzing naar die veilingcatalogus.

Voorbeeld:

 • annotatie wi met als noot: resultatenlijst van Modern Belgian paintings, drawings and sculpture. - Christie’s [London]. - London : Christie, Manson & Woods, 1988

25.2.4. Bibliografisch nummer

Het Lugt nummer wordt ingevoerd als bibliografisch nummer van type lugt (in de OPAC vertaald als: Lugt nummer).

25.3. Veilingcatalogus als deel van een reeks

Als veilingcatalogi van bepaalde veilinghuizen doorheen de tijd verschijnen met verschillende maar erg gelijkende titels, worden ze elk apart ingevoerd als monografische werken (zie Veilingcatalogi beschreven als monografie). Ze worden dan opgenomen als onderdeel van een reeks, waarvoor een titel als volgt wordt geconstrueerd (bron = extern): Naam van het veilinghuis, stad : veilingcatalogi (in de taal van de publicaties).

Voorbeeld:

 • Christie’s, London : auction catalogues.

Het volgnummer in de reeks wordt geconstrueerd op basis van de algemene regels (jaartal:volgnummer. Bv. 2004:7).

25.4. Veilingcatalogus beschreven als periodiek

Veilingcatalogi die regelmatig verschijnen onder een vaste naam en met een zekere frequentie, eventueel met een ISSN, zijn te beschouwen als tijdschriften en worden als tijdschrift beschreven.

25.5. Veilingcatalogi: onderwerpsontsluiting

25.5.1. Publicatietype

Veilingcatalogi (monografisch beschreven of als periodiek) krijgen een publicatietype voor veilingcatalogus.

25.5.2. Veilingrecord

Monografisch beschreven veilingcatalogi krijgen een authority record van het type Veiling. De aanmaak van die authority records wordt beschreven in de handleiding voor de authority controle.

25.5.3. Andere onderwerpscodes

De veilingcatalogi worden inhoudelijk ontsloten volgens de algemene regels voor de onderwerpsontsluiting.

De eigenaar/bezitter van de geveilde collectie wordt als onderwerpsterm toegevoegd (authority code Persoon of Instelling).

25.6. Veilingcatalogi: exemplaarannotaties

Indien veilingcatalogi werden geannoteerd, kunnen daarvoor exemplaarannotaties worden ingevoerd bij het object in kwestie.

Daarvoor worden taalonafhankelijke codes gebruikt.

 • <WA>: met aantekeningen.
 • <PK>: met aantekeningen: sommige prijzen, sommige kopers gegeven.
 • <PKK>: met aantekeningen: sommige prijzen, alle kopers gegeven.
 • <PPK>: met aantekeningen : alle prijzen, sommige kopers gegeven.
 • <PPKK>: met aantekeningen : alle prijzen, alle kopers gegeven.

Indien het exemplaar van de veilingcatalogus doorschoten is met de resultatenlijst van die veiling: gebruik op het niveau van het exemplaar de taalonafhankelijke code <ILE>.

Voorbeeld:

 • <ILE>: met resultatenlijst